Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

 Newyddion Diweddaraf

 
 • 19/11/2018

  07:00
  Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd BREAK 19-25 Tachwedd 2018

  Caiff Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd ei chydgysylltu'n flynyddol gan yr elusen Brake, ac mae miloedd o bobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn cymryd camau i sicrhau ffyrdd mwy diogel. Rydym am godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd, ac amddiffyn y rheiny sydd ar ddwy olwyn. Yn anffodus, mae beicwyr a reidwyr beiciau modur ymhlith y defnyddwyr ffyrdd mwyaf agored i niwed, yn ôl yr ystadegau. Mae dros draean y defnyddwyr ffyrdd sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd y Deyrnas Unedig yn teithio ar feic, ac anafir dros 100 o reidwyr beiciau modur bob dydd mewn damweiniau diangen y gellid eu hatal. 

  Mwy
 • 15/11/2018

  13:00
  Gwasanaeth Tân ac Achub yn cael cyllid grant i ddatblygu Rheolaeth Ddeallus ar Asedau Gweithredol
  Mae’n bleser gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi ei fod wedi cyflwyno cais llwyddiannus ar gyfer cam ymchwil a datblygu Arloesi i Arbed, sef rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir gan Y Lab, partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta. 
  Mwy
 • 31/10/2018

  08:00
  Noson Tân Gwyllt, 5 Tachwedd
  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys yn cydweithio i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r modd y gallant gadw'n ddiogel yn ystod y gweithgareddau sydd i ddod ar Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Mae'r ymgyrch yn annog pobl i fod yn ystyriol o unrhyw un nad yw'n dymuno bod yn rhan o'r dathliadau.

  Mwy
 

 Twitter Diweddaraf

 
16/11/2018 13:47
RT @thefiretones999: Ian from (@mawwfire) hitting all the right notes at @BIMM_Institute studio raising money for @firefighters999 and the…
Gweld
15/11/2018 16:05
RT @firefighters999: 🎵 Exciting news! 🎊 Fire and rescue personnel from across the UK have joined forces to record a cover of 'Do They Know…
Gweld
15/11/2018 14:52
RT @Carmsroadsafety: Diolch i @YsgolDrefach am gynnal Menter Lleihau Goryrru heddiw. Thank you to @YsgolDrefach for hosting today's Speed R…
Gweld
15/11/2018 14:52
RT @YLabWales: 💡💡Cwrdd a’r 7 prosiect Arloesi er mwyn Arbed newydd sy’n profi syniadau i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru 💡💡 https…
Gweld