Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

 Newyddion Diweddaraf

 
 • 25/03/2019

  00:00
  Cerbyd Ymgysylltu Dawns Glaw
  Cerbyd Ymgysylltu Dawns Glaw

  Oddi ar 2013, mae'r Gwasanaethau Tân yng Nghymru wedi cael eu galw, ar gyfartaledd, i 2,286 o ddigwyddiadau tân glaswellt. Gan gydnabod effaith tanau glaswellt bwriadol ar y gymuned, sefydlwyd yr Ymgyrch Dawns Glaw gan y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru, a hynny mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o bartneriaid, ynghyd â chymorth gan Lywodraeth Cymru.
  Mwy
 • 21/03/2019

  00:00
  Y Tîm Achub â Rhaff Lefel 3 yn hyfforddi yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

  Y Tîm Achub â Rhaff Lefel 3 yn hyfforddi yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

  Ddydd Gwener, 15 Mawrth 2019, cymerodd Tîm Achub â Rhaff Lefel 3 arbenigol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ran mewn ymarfer hyfforddi yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu.  
  Mwy
 • 11/03/2019

  11:00
  Pum sefydliad yn cael eu dewis ar gyfer cam cyntaf Cystadleuaeth Her GovTech
  Yr uchelgais yw datblygu technoleg olrhain lleoliad, er mwyn cadw criwiau tân yn ddiogel mewn adeiladau a strwythurau, ac mae pob sefydliad wedi cael hyd at £50,000, yn cynnwys TAW, i gymryd technolegau sy'n bodoli eisoes a'u cyfuno i ddatblygu datrysiad y gall yr holl ymatebwyr brys ei ddefnyddio mewn digwyddiadau byw.
  Mwy
 

 Twitter Diweddaraf

 
25/03/2019 14:23
RT @GanBwyllCymru: Pan yn gyrru unrhyw gerbyd, canolbwyntiwch ar y ffordd a’r byd o’ch cwmpas. Gall eich cyfryngau cymdeithasol aros. Doe…
Gweld
25/03/2019 14:23
RT @GoSafeCymru: When in control of a vehicle, concentrate on the road and the world around you. Your social media can wait. No call or…
Gweld
25/03/2019 13:30
Ar y gweill yn 2019 - Cruz Cymru... pwy sy'n dod? ---------------------------------- The Countdown to Cruz Cymru 20… https://t.co/VwmZvLURn7
Gweld
25/03/2019 12:10
RT @KidwellyFireStn: *** TURNOUT*** 25th of March @ 11:40 ***TURNOUT***
Gweld