Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cwblhau Asesiad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref​

Gallwch ofyn am asesiad diogelwch rhag tân yn y cartref ar eich cyfer chi neu berthynas dibynnol trwy gysylltu â’r Gwasanaeth ar 0800 169 1234, neu trwy anfon cais ar e-bost i swyddfa eich Gwasanaeth Tân lleol, trwy gyfrwng y ffurflen ar y dudalen hon.​

Mae pob maes a farciwyd gyda * yn angenrheidiol.​

Enw Cyntaf *
Cyfenw *
Cyfeiriad Llinell 1 *
Cyfeiriad Llinell 2
Tref / Dinas *
Sir *
Côd Post *
Rhif Ffôn *
Pryd mae'r amser gorau i gysylltu â chi?A oes unrhyw un dros 65 oed yn byw yn yr eiddo? *
A oes unrhyw ddeiliaid sydd ag anawsterau symudedd neu yn drwm eich clyw? *
A oes unrhyw breswylwyr sy'n ddibynnol ar ysmygu, cyffuriau neu alcohol? *
A oes unrhyw breswylwyr sy'n oedolion sengl neu rieni sengl? *
A oes gan unrhyw un o’r deiliaid broblemau’n ymwneud ag iechyd meddwl neu anhawster dysgu? *
A yw'r eiddo eisoes yn cynnwys larymau mwg sy'n gweithio? *

A oes unrhyw asiantaethau eraill sy'n mynychu eich eiddo? e.e. Age Concern, Gofalwyr, Ymwelwyr Iechyd *
Unrhyw wybodaeth ychwanegol yr ydych yn ei ystyried yn briodol: