Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​Dywedwch wrthym eich barn

Rydym yn croesawu eich sylwadau a’ch awgrymiadau, ac rydym yn eich cymell i roi eich barnau i ni ar sut fedrwn ni wella’r Gwasanaeth a ddarparwn ar gyfer cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Medrwch roi eich barn i ni trwy amryw o wahanol wasanaethau:

Dywedwch eich barn a helpwch i siapio dyfodol eich Gwasanaeth Tânac Achub ​

Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i adnabod a chydnabod bod gan ein cymunedau a’n partneriaid rôl hanfodol wrth ein helpu i wella ein gwasanaeth, i leihau risg ac i ddatblygu cymunedau mwy diogel. ​Mwy...​

​Anfonwch e-bost

Cysylltwch â ni ar dweudeichdweud@tancgc.gov.uk​

​​Ffoniwch ni

Medrwch gysylltu â ni am eich cwynion, canmoliaethau neu atborth rhwng 9yb a 5yh, dydd Llun i ddydd Gwener, ar 0370 6060699.

Trwy’r post

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Pencadlys y Gwasanaeth Tân,
Heol Llwyn Pisgwydd,
Caerfyrddin,
SA31 1SP​​​​​​​​