Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Amcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020- 2024

DYDDIAD CYCHWYN: 7 Hydref 2019
DYDDIAD Y DAW I BEN: 6 Rhagfyr 2019

Rydym am glywed eich barn a'ch safbwyntiau am ein Hamcanion Cydraddoldeb arfaethedig ar gyfer 2020-2024.

Rydym eisoes wedi ystyried yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym yn ystod y misoedd diwethaf, a byddwn hefyd yn mynychu cyfres o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau ein bod yn casglu ac yn ymgorffori cymaint o safbwyntiau â phosibl yn ein cynllun. Fodd bynnag, cyn i ni gwblhau'r cynllun hwn, hoffem glywed eich barn.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dod i ben ar 6 Rhagfyr a bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio i lywio ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol terfynol, a fydd yn cael ei gyflwyno o 1 Ebrill 2020 ymlaen.

Amcanion Cydraddoldeb Strategol Drafft ar gyfer 2020- 2024​​

Os hoffech gael yr wybodaeth hon mewn iaith neu fformat arall, cysylltwch â ni trwy ffonio 0370 6060699.

Sut y mae ymateb?

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 5pm ar 6 Rhagfyr 2019. Gallwch gysylltu â ni trwy'r dulliau isod:

Arolwg ar-lein

Fel arall, llenwch yr arolwg papur​ canlynol a'i anfon atom trwy un o'r dulliau canlynol:

E-bost: al.thomas@mawwfire.gov.uk

Post: Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,

Pencadlys y Gwasanaeth Tân,

Heol Llwyn Pisgwydd,

Caerfyrddin,

SA31 1SP

 

Ffôn: 0370 6060699​​​​

​​