Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Cwynion

Mae gennym ddisgwyliadau mawr o’n holl staff, yn enwedig wrth ymdrin â chi.  Rydym yn gobeithio y gwelwch ni’n gyfeillgar, yn hygyrch ac yn gymwys. Weithiau mae pethau’n mynd o chwith, a byddai’n ein helpu i wella ein gwasanaethau pe byddech yn rhoi gwybod i ni pe gallai ein gwasanaethau wedi bod yn well. Os ydych yn dymuno gwneud cwyn, yna cwblhewch y ffurflen ar-lein isod, os gwelwch yn dda.  

Canmoliaethau

Hoffem glywed oddi wrthych hefyd os ydych chi wedi derbyn gwasanaeth eithriadol o dda. Mae canmoliaethau’n bwysig i ni, oherwydd medrwn ddysgu o’r hyn rydym yn ei wneud yn iawn ac adeiladu ar hynny. Cwblhewch y ffurflen ar-lein isod, os gwelwch yn dda.

​​Medrwch ddarllen mwy am ein proses cwynion a chanmoliaethau yn ein llyfryn Ymdrin â Chwynion.


Mae pob maes a farciwyd gyda * yn angenrheidiol.​
Enw *
Cyfeiriad 1 *
Cyfeiriad 2
Tref / Dinas *
Sir *
Cod Post *
Ebost *
Ffôn *
Rydw i eisiau *
Manylion *