Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 29/10/2019

  00:00
  Cymerwch ofal ar Noson Tân Gwyllt
   Cymerwch ofal ar Noson Tân Gwyllt
   

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdodau Lleol yn cydweithio i feithrin ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r modd y gallant gadw'n ddiogel yn ystod y gweithgareddau sydd i ddod ar Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Mae'r ymgyrch yn annog pobl i fod yn ystyriol o unrhyw un nad yw'n dymuno bod yn rhan o'r dathliadau.
  Mwy
 • 21/10/2019

  00:00
  Diwali

  Diwali Hapus! Dathlu yn ddiogel

   

  Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin gynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân i bobl sy'n dathlu'r Diwali.

   

  Mae yna gynnydd yn nifer y lampau olew, neu lampau 'diva', a ddefnyddir yn ystod Diwali, a elwir hefyd yn 'Ŵyl y Goleuadau'. Credir bod golau yn symbol o ddaioni, felly caiff lampau gwahanol eu llosgi yn ystod y dydd a'r nos er mwyn atal tywyllwch a drwg. Mae yna risg gynyddol o dân yn ystod Diwali, a hynny o ganlyniad i'r lampau 'diva', y canhwyllau a'r tân gwyllt – ond gellwch leihau'r risgiau i chi eich hun a'ch teulu trwy gymryd rhai camau rhagofalus syml. 

  Mwy
 • 16/10/2019

  00:00
  Amcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020- 2024

  Amcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020- 2024


  Rydym am glywed eich barn a'ch safbwyntiau am ein Hamcanion Cydraddoldeb arfaethedig ar gyfer 2020-2024.

  Rydym eisoes wedi ystyried yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym yn ystod y misoedd diwethaf, a byddwn hefyd yn mynychu cyfres o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau ein bod yn casglu ac yn ymgorffori cymaint o safbwyntiau â phosibl yn ein cynllun. Fodd bynnag, cyn i ni gwblhau'r cynllun hwn, hoffem glywed eich barn.

  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.