Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 18/09/2019

  09:25
  Datganiad gan y Prif Swyddog Tân Chris Davies, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Ddydd Mawrth 17 Medi 2019, am oddeutu 11.30am, bu yna ddigwyddiad yn ymwneud â dau gwch o eiddo Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ardal Marina Neyland yn Aberdaugleddau.

  Gyda thristwch mawr, cadarnhaf fod y digwyddiad wedi arwain at farwolaeth Diffoddwr Tân yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

  Mwy
 • 06/09/2019

  00:00
  Wythnos Diogelwch Busnesau 2019
  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân i fusnesau, a hynny'n rhan o Wythnos Diogelwch Busnesau 2019 Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC). 

  Cynhelir yr ymgyrch rhwng 9 ac 15 Medi, gyda'r bwriad o roi gwybodaeth a chyngor i'r rheiny sy'n gyfrifol am fusnesau ac adeiladau cyhoeddus ynghylch lleihau nifer y digwyddiadau tân a'r galwadau tân diangen yn y gweithle, achosion sy'n effeithio ar ddiogelwch a chynhyrchiant busnesau.​
  Mwy
 • 30/08/2019

  00:00
  Wythnos Diogelwch Tanau Simnai 2019
  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân mewn simneiau yn rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelwch Rhag Tân mewn Simneiau 2019. 

  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.