Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 24/01/2020

  00:00
  Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

  Dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn modd diogel

  A ydych yn bwriadu dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd? Mae'r dathliad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 25 Ionawr, a dyma'r dathliad hwyaf a phwysicaf yn y calendr Tsieineaidd.


  Mwy
 • 20/01/2020

  00:00
  Diogelwch ar y Ffyrdd yn ystod y Gaeaf 2020
  ​Diogelwch ar y Ffyrdd yn ystod y Gaeaf​

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn galw ar bob preswylydd i gymryd gofal ychwanegol wrth yrru yn ystod y gaeaf eleni.
  Mwy
 • 07/01/2020

  13:00
  Dau dân cegin mewn 24 awr
  Yn ystod y 24 awr ddiwethaf, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymateb i ddau dân cegin yn ardal Abertawe.
  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.