Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 25/03/2020

  00:00
  Ymgyrch Dawns Glaw 2020
  Ymgyrch Dawns Glaw

  Bydd Ymgyrch Dawns Glaw yn cael ei lansio'r wythnos hon, sef partneriaeth amlasiantaeth i leihau tanau bwriadol ledled Cymru.
  Mwy
 • 18/03/2020

  10:00
  Datganiad ynghylch Coronafeirws (COVID-19).
  Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dawelu meddyliau pobl ein cymunedau yng nghanol yr achosion o'r Coronafeirws (COVID-19).
  Mwy
 • 02/03/2020

  00:00
  Her Beiciau Sefydlog
  Cymerodd diffoddwyr tân o Orsaf Dân Llandeilo ran mewn her beiciau sefydlog i godi arian ar gyfer Brigâd Dân Wledig Llandilo, sydd wedi bod yn brwydro'n ddiflino yn erbyn y tanau gwyllt yn Awstralia. Cafodd tref Llandilo yn Awstralia ei henwi ar ôl trefn Llandeilo yn Sir Gâr, ac mae'r Gorsafoedd Tân wedi cadw'r cysylltiad dros y blynyddoedd.  

  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.