Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Oeddech Chi'n Gwybod...

Fel Gwasanaeth, rydym ni eisoes wedi arbed £9 miliwn - bron i 20% o’n cyllideb ni ers 2006. 

Gallai arbedion yn y dyfodol effeithio ar y modd rydym ni’n darparu ein gwasanaethau a gallent gael goblygiadau i ddiogelwch ein cymunedau.

Yn yr adran ymroddedig hon o’n gwefan, rydym ni wedi amlinellu’r arbedion a gyflawnwyd gennym eisoes, ac rydym ni wedi nodi rhai o’r sialensiau y gallem ni eu hwynebu yn y dyfodol.

Hoffem eich gwahodd chi i gyfranogi yn y ddadl, i rannu eich barnau ar werth ein gwasanaethau i chi, ac i awgrymu beth ddylem ni wneud i’w diogelu nhw. Medrwch wneud hyn trwy gyfranogi yn ein harolwg ar-lein​.​