Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Newyddion

 • 19/06/2019

  12:00
  Codi dros £900 er cof am y Cynghorydd Paul James
  Yn dilyn marwolaeth drasig y Cynghorydd Paul James, mae ffrindiau a chyd-weithwyr iddo yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) wedi codi arian ar gyfer dwy o'i elusennau dewisol, sef Uned Monitro Cardiaidd Ward Dyfi yn Ysbyty Bronglais a Ward Cyril Evans a'r Uned Dibyniaeth Fawr Gardio-Thorasig yn Ysbyty Treforys.
  Mwy
 • 17/06/2019

  15:00
  Cwmni Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru Cyf yn cael ei gydnabod am gefnogi'r Gwasanaeth Tân
  Mae cwmni Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru yn cyflogi chwe Diffoddwr Tân ar Alwad o wahanol orsafoedd ym Mhowys. 
  Mwy
 • 17/06/2019

  00:00
  diwrnodau blasu 2019

  A ydych erioed wedi ystyried bod yn ddiffoddwr tân, ond ddim yn siŵr beth y mae’n ei olygu, neu sut beth yw’r broses ddethol?​

  Mwy
 • 10/06/2019

  00:00
  Cwrs Chwyldro ar Gyfer Gyrrwyr Ifanc
  Cwrs Chwyldro ar gyfer Gyrwyr Ifanc
  Mae’r cwrs yma AM DDIM

  Mae'r Cwrs Chwyldro yn gwrs hyfforddi undydd sy'n anelu at addysgu gyrwyr ifanc rhwng 15 a 25 oed am neges Diogelwch ar y Ffyrdd y Pump Angheuol, sy'n cynnwys: 

  • Pwysigrwydd gwisgo gwregys diogelwch
  • Effeithiau cyffuriau ac alcohol wrth yrru
  • Y defnydd o ffonau symudol a diogelwch ffonau
  • Effaith teithwyr eraill yn tynnu eich sylw
  • Ymwybyddiaeth o oryrru
  • Cymorth Cyntaf Brys
   
  Mwy
 • 07/06/2019

  12:00
  Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd newydd i'r Awdurdod Tân
  Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd newydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ddydd Mercher (5 Mehefin 2019) ar gyfer blynyddoedd y Cyngor 2019-21.
  Mwy
 • 04/06/2019

  00:00
  Diwrnod Hwyl i'r Teulu Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019
  ​Diwrnod Hwyl i'r Teulu Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019
  Canolfan Hamdden Gymunedol Penlan​
  Mwy