Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Newyddion

 • 23/11/2018

  14:00
  Diffoddwyr Tân y Trallwng yn anelu at Frig y Siartiau Pop y Nadolig hwn
  Ar 30 Tachwedd 2018 bydd diffoddwyr tân o'r Trallwng, Powys a phob cwr o ganolbarth a gorllewin Cymru yn lansio sengl mewn ymgais i gyrraedd brig y siartiau pop y Nadolig hwn.

  Mwy
 • 23/11/2018

  00:00
  Cadetiad Tan Gwobrau Dug Caeredin

  Castell-nedd Port Talbot Gwobrau Dug Caeredin

   

  Ddydd Llun 12 Tachwedd 2018, dyfarnwyd Gwobr Arian Dug Caeredin i'r Cadetiaid Tân o Bort Talbot. Yn y llun gyda'r Cadetiaid Tân y mae Dr Robert Weaver o Tata Steel a'r Rheolwr Gorsaf Neil Evans, ynghyd â hyfforddwyr y Cadetiaid, sef John Phillips, Rheolwr Gwylfa a Jaqueline Ball, Diffoddwr Tân.

  Mwy
 • 20/11/2018

  00:00
  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Seremoni Wobrwyo Dathlu Llwyddiant 2018

  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Seremoni Wobrwyo Dathlu Llwyddiant 2018

  Mwy
 • 19/11/2018

  16:00
  Peiriannau Sychu Dillad – Gair i Gall
  Mae'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi ymuno â'i gilydd i'n hatgoffa am y camau syml y dylai pob un ohonom fod yn eu cymryd wrth ddefnyddio ein peiriannau sychu dillad y gaeaf hwn.

   

  Mae’r ymgyrch yn cael ei lansio i gyd-fynd gydag Wythnos Diogelwch Tân Trydanol sydd yn digwydd yn y Deyrnas Unedig rhwng y 19-25ain o Dachwedd i amlygu sut mae hanner y tanau damweiniol sydd yn digwydd yn y cartref yn cael eu hachosi gan drydan.

  Mwy
 • 19/11/2018

  07:00
  Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd BREAK 19-25 Tachwedd 2018

  Caiff Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd ei chydgysylltu'n flynyddol gan yr elusen Brake, ac mae miloedd o bobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn cymryd camau i sicrhau ffyrdd mwy diogel. Rydym am godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd, ac amddiffyn y rheiny sydd ar ddwy olwyn. Yn anffodus, mae beicwyr a reidwyr beiciau modur ymhlith y defnyddwyr ffyrdd mwyaf agored i niwed, yn ôl yr ystadegau. Mae dros draean y defnyddwyr ffyrdd sy'n cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd y Deyrnas Unedig yn teithio ar feic, ac anafir dros 100 o reidwyr beiciau modur bob dydd mewn damweiniau diangen y gellid eu hatal. 

  Mwy
 • 15/11/2018

  13:00
  Gwasanaeth Tân ac Achub yn cael cyllid grant i ddatblygu Rheolaeth Ddeallus ar Asedau Gweithredol
  Mae’n bleser gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi ei fod wedi cyflwyno cais llwyddiannus ar gyfer cam ymchwil a datblygu Arloesi i Arbed, sef rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir gan Y Lab, partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta. 
  Mwy