Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Newyddion

 • 08/04/2020

  00:00
  Comin Pyllau Cochion
  Mae cynefin y gors ar dir comin Pyllau Cochion yn safle mawn dwfn pwysig a ddechreuodd ffurfio bron 10,000 o flynyddoedd yn ôl, yn dilyn yr Oes Iâ ddiwethaf. Yn 2017, mesurwyd y mawn ar y safle a gwelwyd bod ei ddyfnder yn 5.2 m, gan olygu ei fod yn un o'r corsydd mawn dyfnaf yn Sir Gaerfyrddin.
  Mwy
 • 03/04/2020

  00:00
  Datganiad i'r Wasg ar Losgi dan Reolaeth – gwastraff o'r Ardd a'r Cartref
  Datganiad i'r Wasg ar Losgi dan Reolaeth  gwastraff o'r Ardd a'r Cartref​
  Mwy
 • 01/04/2020

  00:00
  Gynllun Corfforaethol 2020 - 2025

  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025

   

  Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025

   

  Mae'r Cynllun Corfforaethol yn cyflwyno pedwar Nod Strategol yr Awdurdod ar gyfer y pum mlynedd nesaf – ynghyd â'i Amcanion Lles a Gwella ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod (2020/21).

   

  Mwy
 • 25/03/2020

  00:00
  Ymgyrch Dawns Glaw 2020
  Ymgyrch Dawns Glaw

  Bydd Ymgyrch Dawns Glaw yn cael ei lansio'r wythnos hon, sef partneriaeth amlasiantaeth i leihau tanau bwriadol ledled Cymru.
  Mwy
 • 18/03/2020

  10:00
  Datganiad ynghylch Coronafeirws (COVID-19).
  Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dawelu meddyliau pobl ein cymunedau yng nghanol yr achosion o'r Coronafeirws (COVID-19).
  Mwy
 • 02/03/2020

  00:00
  Her Beiciau Sefydlog
  Cymerodd diffoddwyr tân o Orsaf Dân Llandeilo ran mewn her beiciau sefydlog i godi arian ar gyfer Brigâd Dân Wledig Llandilo, sydd wedi bod yn brwydro'n ddiflino yn erbyn y tanau gwyllt yn Awstralia. Cafodd tref Llandilo yn Awstralia ei henwi ar ôl trefn Llandeilo yn Sir Gâr, ac mae'r Gorsafoedd Tân wedi cadw'r cysylltiad dros y blynyddoedd.  

  Mwy