Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Tîm Chwilio ac Achub Trefol Cymru yn ennill Gwobr Partneriaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu

15/05/2019 14:00

Yn ystod Gwobrau Blynyddol Heddlu Dyfed-Powys, a gynhaliwyd ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys nos Wener 10 Mai 2019, cydnabuwyd Tîm Chwilio ac Achub Trefol Cymru (USAR) am ei rôl yn rhan o'r ymgyrch a ddechreuodd yn dilyn y digwyddiad angheuol yn Nhŷ Belgrave House, Aberystwyth ar 25 Gorffennaf 2018.

Mae'r wobr hon, sef Gwobr Partneriaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn cydnabod, yn benodol, gyflawniadau a chyfraniadau gan bartneriaid y mae'r Heddlu yn cydweithio â nhw, er mwyn gwella arferion gweithio, lleihau costau, ac, yn y pen draw, cyflawni'r genhadaeth o ran ‘diogelu ein cymunedau gyda'n gilydd'.