Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Sut i farbeciwio’n ddiogel

27/06/2019 12:00

Gyda’r tywydd yn argoeli’n braf dros y diwrnodau nesaf, bydd nifer ohonom yn tanio’r barbeciw.

Er mwyn sicrhau barbeciw diogel a llwyddiannus, cofiwch roi sylw i'r cyngor canlynol:

• Dilynwch y cyfarwyddiadau diogelwch a ddarperir gyda barbeciws tafladwy.

• Peidiwch byth â defnyddio barbeciw dan do.

• Sicrhewch fod eich barbeciw ymhell o siediau, ffensys, coed, llwyni neu wastraff gardd.

• Cadwch blant, anifeiliaid anwes a gemau gardd draw o'r ardal goginio.

• Ar ôl coginio, gwnewch yn siŵr bod y barbeciw yn oer cyn ei symud.

• Defnyddiwch ddigon o siarcol i orchuddio gwaelod y barbeciw, a dim mwy.

• Peidiwch â chael gwared ar y lludw nes y bydd yn ddigon oer. Gall gwaredu neu gladdu lludw poeth mewn tywod neu bridd achosi anaf os bydd rhywun yn camu arno, a gall ei waredu ar laswelltir achosi tanau. Gall gwagio lludw poeth i finiau sbwriel neu finiau olwynion doddi'r plastig ac achosi tân.

• Mwynhewch eich hun, ond peidiwch ag yfed gormod o alcohol os ydych yn gyfrifol am y barbeciw.

• Cadwch fwced o ddŵr, tywod neu biben ddyfrhau gerllaw bob amser ar gyfer argyfyngau.