Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Rygbi 6 Gwlad 2019

29/01/2019 00:00
 

Tân ym moliau'r cefnogwyr nid yn y gegin!

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dymuno pob lwc i Dîm Rygbi Cymru ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, sy'n cychwyn y penwythnos hwn.

Wrth i filoedd o gefnogwyr rygbi fynd i'r dafarn i wylio'r gêm, neu ei mwynhau gartref, mae GTACGC yn annog y cyhoedd i beidio â choginio dan ddylanwad alcohol ac i ystyried opsiynau eraill, er enghraifft archebu tecawê.

Mae diffoddwyr tân yn aml yn cael eu galw i danau difrifol mewn tai a achoswyd gan bobl a fu'n coginio o dan ddylanwad alcohol. Weithiau mae canlyniadau'r tanau hyn yn ddinistriol, neu hyd yn oed yn farwol. Yn 2018 roedd yna 254 o achosion o danau mewn anheddau ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru a achoswyd o ganlyniad i goginio.

Dyma gyngor Steve Davies, Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol GTACGC:

“Bydd llawer o bobl yn cynllunio i gael ychydig o ddiodydd yn ystod cystadleuaeth y chwe gwlad, ond gofynnaf iddynt feddwl ddwywaith cyn coginio ar ôl bod yn yfed diod feddwol. Efallai mai mynd allan i fwyta neu archebu tecawê fydd y penderfyniad gorau a wnewch chi.”

“Gadewch Bencampwriaeth y Chwe Gwlad 2019 fod yn gofiadwy am y rhesymau iawn.”

Hoffai GTACGC hefyd atgoffa ffans y bydd y ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus yn brysur iawn, a hynny cyn ac ar ôl y gemau yng Nghaerdydd, ac y bydd angen caniatáu amser ar gyfer tagfeydd ac oediadau.

A CHOFIWCH, p'un a fyddwch yn boddi eich gofidiau neu'n dathlu llwyddiant, PEIDIWCH BYTH AG YFED A GYRRU! Os ydych yn ddigon ffodus i fod â gyrrwr penodedig, peidiwch â rhoi pwysau arno i yfed alcohol. Y fordd orau o fod yn siŵr nad ydych yn yfed a gyrru yw trwy beidio ag yfed o gwbl.

Edrychwch ar ein gwefan am ragor o negeseuon ynghylch diogelwch: http://www.mawwfire.gov.uk neu edrychwch ar ein sianeli Cyfryngau Cymdeithasol: Twitter – @mawwfire, Facebook – @mawwfire ac Instagram – mawwfire_rescue

 ​

​