Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwresogydd halogen yn achosi tân yn Nhaibach

10/05/2019 16:00

Nos Fawrth, 07/05/2019 am 10:35pm, ymatebodd criwiau o Bort Talbot i dân mewn eiddo ar Heol Dyffryn, Taibach, Port Talbot.

 

Cafodd y tân ei gyfyngu i fflat ar y llawr gwaelod mewn eiddo canol teras. Achubodd y diffoddwyr tân ddyn o'r eiddo, a rhoddwyd cymorth cyntaf a therapi ocsigen iddo cyn i'r Gwasanaeth Ambiwlans ei gludo i'r ysbyty.

 

Diffoddwyd y tân gan y diffoddwyr tân trwy ddefnyddio pedair set o offer anadlu, dau gamera delweddu thermol a phedwar jet olwyn piben.

 

Aeth y diffoddwyr tân i'r ddau eiddo cyfagos i sicrhau diogelwch y preswylwyr.

 

Achoswyd y tân gan wresogydd halogen a adawyd heb fod rhywun yn cadw golwg arno.

 

Gadawodd y Gwasanaeth Tân y digwyddiad am 11:47pm.

 

Dywedodd y Rheolwr Gorsaf, Andy Postlethwaite, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Roedd y criwiau'n wych, aethant i mewn i'r eiddo ac achub y claf mewn modd cyflym a phroffesiynol.

 

Ni ddylai gwresogyddion symudol byth cael eu gadael ymlaen heb fod rhywun yn cadw golwg arnynt, sydd hefyd yn cynnwys pan fyddwch yn cysgu. Mae'n bwysig sicrhau eu bod wedi'u lleoli'n ddigon pell o unrhyw beth a allai eu bwrw, a'u bod o leiaf fetr i ffwrdd o unrhyw ddeunydd llosgadwy, er enghraifft papur neu lenni.

 

Peidiwch â phweru gwresogydd halogen gan ddefnyddio lîd estyn, oherwydd gall gael ei gorlwytho ac achosi tanau'n rhwydd.

 

Os ydych yn defnyddio neu'n berchen ar wresogydd symudol, sicrhewch eich bod yn archwilio eich gwresogydd yn rheolaidd am ddifrod. Os yw wedi'i ddifrodi, peidiwch â'i ddefnyddio.

 

Gallai'r digwyddiad hwn wedi bod yn llawer gwaeth pe na fyddai'r unigolyn yn y fflat uwchben wedi clywed y larwm mwg ac wedi ffonio 999. Mae larymau mwg yn achub bywydau, felly sicrhewch eich bod yn gosod larymau mwg sy'n gweithio ac yn eu profi'n rheolaidd."