Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Diwrnod Ymwybyddiaeth o Recriwtio

28/08/2019 00:00

A allech chi fod yn Ddiffoddwr Tân ar Alwad? A ydych yn byw yn un o gymunedau tref Caerfyrddin neu ymhellach allan yn y sir?

Ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar Alwad i wasanaethu cymunedau Sir Gaerfyrddin.

Dewch draw in Diwrnod Ymwybyddiaeth o Recriwtio yng Ngorsaf Dân Caerfyrddin ddydd Mercher 18 Medi. Galwch heibio unrhyw amser rhwng 10:00-20:00.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gael gwybod rhagor gan y tîm, ar modd y gallech wasanaethu eich cymuned. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ​

https://www.facebook.com/events/441529226574931/​