Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dathlu Llwyddiant 2019

03/07/2019 00:00

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynllunio ei seremoni wobrwyo flynyddol – Dathlu Llwyddiant! Mae'r digwyddiad mawreddog hwn yn cydnabod yr ymdrechion aruthrol a wneir gan ein gweithwyr, sy'n gweithio'n ddiflino er mwyn sicrhau bod ein cymunedau yn lleoedd mwy diogel i fyw a gweithio ynddynt, ac i ymweld â nhw.

CYFLWYNWCH EICH ENWEBIAD!

A ydych yn adnabod unigolyn sy'n gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac sydd wedi mynd ymhell y tu hwnt i ofynion ei ddyletswydd? A ydych yn adnabod codwr arian gwych, rhywun sy'n dda yn gwneud popeth, ac sy'n eiriolwr penigamp ar gyfer y Gwasanaeth? Neu efallai yr hoffech fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod a chymeradwyo criw eich gorsaf leol!

Y naill ffordd neu'r llall, CHI sydd â'r dewis.

I enwebu, cliciwch YMA gan sicrhau eich bod yn nodi'r rheswm llawn dros eich enwebiad – gallwch wneud cynifer o enwebiadau ag y dymunwch!

Bydd y broses enwebu ar gyfer staff Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar agor rhwng 1 a 31 Gorffennaf 2019. Pan fydd y broses enwebu wedi cau, bydd panel o feirniaid yn cael y dasg o lunio rhestr fer. Yna, ym mis Awst, bydd yr enwebeion sydd ar y rhestr fer, ynghyd â chategorïau'r gwobrau, yn cael eu cyhoeddi, a byddwch yn cael cyfle i ddewis eich enillwyr.

Mae Gwobr Dewis y Bobl hefyd yn ôl am yr ail flwyddyn yn olynol. Y cyhoedd sy'n enwebu ac yn beirniadu'r wobr hon. Bydd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies QFSM, yn dewis yr enillydd o blith yr enwebeion a ddaw i law yn y categori hwn. Nodwch y bydd yr enwebiadau ar gyfer y wobr hon yn cau ar 30 Medi.

Felly, peidiwch ag anghofio dweud wrth eich teulu, eich ffrindiau a'ch cymdogion i nodi eu henwebiadau.

Dyma gyfle gwych i chi ddangos eich gwerthfawrogiad o unigolyn, tîm neu orsaf sydd, yn eich barn chi, yn haeddu'r gydnabyddiaeth ychwanegol hon am ei gyfraniadau eithriadol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Pob hwyl â'r pleidleisio!​