Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Codi dros £900 er cof am y Cynghorydd Paul James

19/06/2019 12:00

Yn dilyn marwolaeth drasig y Cynghorydd Paul James, mae ffrindiau a chyd-weithwyr iddo yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) wedi codi arian ar gyfer dwy o'i elusennau dewisol, sef Uned Monitro Cardiaidd Ward Dyfi yn Ysbyty Bronglais a Ward Cyril Evans a'r Uned Dibyniaeth Fawr Gardio-Thorasig yn Ysbyty Treforys.

Codwyd £505, er cof am Paul, a oedd hefyd yn Aelod o Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, mewn cwis ar gyfer staff GTACGC, a gynhaliwyd ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin ar 23 Mai. Llwyddwyd hefyd i godi £400 arall mewn gêm bêl-droed elusennol, yn Aberystwyth, rhwng personél GTACGC, cynrychiolwyr eraill y gwasanaethau brys a pherchnogion busnesau lleol.

Cyflwynwyd y ddau swm o arian i Cameron James, mab Paul, yng Ngorsaf Dân Aberystwyth.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch codi arian y Cyng. Paul James, yn ogystal â chyfrannu ato, dilynwch y ddolen hon: https://www.justgiving.com/crowdfunding/paul-james-585


 

Yn y llun (o'r chwith i'r dde): Cara Nisbett; Carwyn Thomas; Jamie Surgey, Cymdeithas Adeiladu Nationwide; Cameron James; Leanne Carter; Jack Rimmer. Yn y llun (o'r chwith i'r dde): Prif Swyddog Tân Chris Davies QFSM, Catrin Hartery, Nicola Westcott, Jackie Evans a Phrif Swyddog Cynorthwyol Kevin Jones