Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Cadetiad Tan Gwobrau Dug Caeredin

23/11/2018 00:00

Castell-nedd Port Talbot Gwobrau Dug Caeredin

 Ddydd Llun 12 Tachwedd 2018, dyfarnwyd Gwobr Arian Dug Caeredin i'r Cadetiaid Tân o Bort Talbot. Yn y llun gyda'r Cadetiaid Tân y mae Dr Robert Weaver o Tata Steel a'r Rheolwr Gorsaf Neil Evans, ynghyd â hyfforddwyr y Cadetiaid, sef John Phillips, Rheolwr Gwylfa a Jaqueline Ball, Diffoddwr Tân.​

 

Mae'r Cadetiaid Tân Cenedlaethol yn sefydliad ieuenctid addysgol, sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc ennill sgiliau a gwybodaeth wrth weithio tuag at BTEC Lefel 2 mewn gwasanaethau tân ac achub yn y gymuned, sy'n gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae'r Cadetiaid Tân yn agored i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed, ac mae'n galluogi pobl ifanc i ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad cadarnhaol mewn amgylchedd hwyliog, diogel. Mae yna hefyd bosibiliadau pellach i ddod yn hyfforddwr, a hynny trwy wirfoddoli gyda'r Cadetiaid Tân ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud dewisiadau cadarnhaol ynghylch eu dyfodol.

 .

Dywedodd y Rheolwr Gorsaf Evans:

Heb ymroddiad ac ymrwymiad yr hyfforddwyr a'r Cadetiaid Tân, ni fyddai'n bosibl cynnal y cynllunia u hyn.” 

Gadét Tân neu'n hyfforddwr cadetiaid, mynnwch olwg ar y daflen atodedig neu ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth (http://www.mawwfire.gov.uk)