Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Tân bach ym Mhontardawe

28/03/2014 21:30
Mynychodd peiriannau o Bontardawe, Treforys a Chastell-nedd dân ar lawr gwaelod tŷ un talcen ym Mhontardawe. Lledodd y tân o’r lolfa ar y llawr gwaelod i’r llawr cyntaf ac roedd yr adeilad yn drwch o fwg. Defnyddiodd y criwiau bedwar set o offer anadlu, dwy jet rîl pibell, un camera delweddu thermol, un ffan awyru gwasgedd positif a thri phwmp i ddiffodd y tân. ​