Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tân Cegin yng Nghimla

22/04/2014 23:10
Mynychodd peiriannau o Gastell-nedd a Phort Talbot dân cegin mewn annedd yng Nghimla, Castell-nedd. Defnyddiodd y criwiau ddau set o offer anadlu ac un jet rîl pibell i ddiffodd y tân. Cafodd un gŵr anafedig ei asesu gan bersonél yr Ambiwlans, am ei fod yn dioddef o effeithiau anadlu mwg.  ​