Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Galwad gwasanaeth arbennig yng Ngwdig

28/03/2014 15:15
Galwyd peiriannau o Abergwaun, Hwlffordd ac Aberdaugleddau i achub un gŵr anafedig oddi ar do llawr cyntaf adeilad yng Ngwdig. Achubwyd y gŵr a chludwyd ef i’r ysbyty mewn ambiwlans.​​