Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Gyrfâu

Mae gan ein diffoddwyr tân un o’r swydd mwyaf uchel ei pharch yn y gymuned; sef ymateb i ddigwyddiadau, eu hatal rhag digwydd a diogelu pobl ac eiddo yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Medrwch ddarganfod mwy am eu gwaith, cyfleoedd i gael dyrchafiad a’r meysydd technegol maent yn arbenigo ynddynt.

Ddiffoddwr Tân ar Alwad | Ddiffoddwr Tân Llawn Amser

Ar hyn o bryd, mae gennym swyddi gwag ar gyfer Diffoddwyr Tân Ar Alwad mewn amryw o leoliadau ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru. Cliciwch i gael gwybodaeth bellach.

Mae ein gweithwyr yn gwneud mwy na dim ond diffodd tanau, eu nod yw lleihau risgiau i drigolion Canolbarth a Gorllewin Cymru a’u heiddo. Rydym yn darparu rhaglenni atal i wneud pobl yn fwy diogel rhag tân ac argyfyngau eraill. Mae ein gweithgareddau diogelu’n canolbwyntio ar eiddo masnachol, yn cynnwys ysgolion, ysbytai a busnesau. Mae gweithwyr mewn rolau cymorth yn sicrhau bod ein gwasanaethau rheng flaen yn cael eu rheoli a’u cyflawni’n effeithiol.

Staff Cymorth | Canolfan Reoli’r Gwasanaeth