Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Pam ddylech chi ymuno â ni

Mae gweithio i’r gwasanaeth tân ac achub yn rôl sy’n cael ei pharchu yn y gymuned. Rydym yn dibynnu ar dîm o bobl gyda chyfuniad o sgiliau a phrofiad, i ddarparu gwasanaeth rheng flaen effeithiol ac i wneud ein hardal yn fwy diogel rhag tân.
 
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn sefydliad blaengar, sy’n gwerthfawrogi arloesedd, pobl, cymunedau amrywiol a gwasanaeth. Rydym yn ymrwymedig i weithio gyda’r cymunedau a wasanaethwn, i wneud Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lle mwy diogel i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef.

Rydym yn ymrwymedig i helpu ein staff i gyrraedd a chynnal ansawdd da o fywyd, trwy gynnig amryw o gynlluniau yn y gweithle, i gynorthwyo’r gweithwyr, yn cynnwys trefniadau gweithio hyblyg, pensiwn cyflog terfynol a hyd at 33 diwrnod o wyliau blynyddol.  
 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yna cliciwch yma i ddarganfod mwy am ddod yn ddiffoddwr tân ar alwad​, neu i gael mwy o wybodaeth am rai o’r rolau eraill sy’n hanfodol i’r Gwasanaeth. Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag presennol.

Cynlluniau Pensiwn

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol – Staff Cymorth a’r Ganolfan Reoli

Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015​​