Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwneud Cais I Fod Yn Ddiffoddwr Tân​

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad neu Lawn Amser gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yma fe ddewch chi o hyd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol am y broses ddethol.

Ffitrwydd Paratoadol Diffoddwyr Tân​​

Map Rôl Diffoddwyr Tân​​​

Rhinweddau a Phriodoleddau Personol (PQA's)​​​​