Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​Y Ganolfan Reoli

Mae Canolfan Reoli’r Diffoddwyr Tân yn rhan hanfodol o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, a dyma’r pwynt cyswllt cyntaf pan fod digwyddiad yn cael ei reportio. Mae pob eiliad yn cyfrif mewn argyfwng, a dyna pam mae’n rhaid ymdrin â galwadau’n gyflym ac mewn modd digynnwrf a phroffesiynol.

Mae pob gweithredydd yn chwarae rôl hanfodol wrth fobileiddio holl bersonél ac adnoddau’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn effeithlon.

Mae gweithwyr Canolfan Reoli’r Diffoddwyr Tân yn ymdrin â galwadau 999 brys: gan sicrhau bod criwiau, swyddogion, peiriannau tân ac offer yn cael eu hanfon i ble mae eu hangen.

Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag presennol​.