Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​​Dod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad

Mae diffoddwyr tân ar alwad yn rhan hanfodol o rwydwaith y gwasanaethau brys ac maent yn hanu o gefndiroedd o bob math. Yn aml, maent wedi dewis gyrfa tu allan i’r gwasanaeth tân, ond maent hefyd yn dymuno gwasanaethu eu cymuned fel diffoddwr tân, yn barod i ymateb i argyfyngau, i atal achosion o dân ac achub rhag digwydd a diogelu pobl ac eiddo ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru.

​Argaeledd

Mae'n amhosibl rhagweld pa mor aml y byddech yn galw allan, ond y cyfartaledd yw tua 2-3 gwaith yr wythnos am ychydig o oriau ac mae angen i chi i fyw o fewn 10 munud o Orsaf Ar-Call.​

Os nad ydych ar gael i ddarparu gwasanaeth drwy'r amser, nid yw hynny'n broblem, gallwch gael eich talu am fod ar alwad am ran o'r dydd neu'r wythnos.

Bydd pob Ddiffoddwr Tân Ar-alwad yn cael o leiaf 28 diwrnod o wyliau'r flwyddyn, yn codi i 35 diwrnod ar ôl pum mlynedd o wasanaeth di-dor.

Os am wybodaeth bellach am ein swyddi gwag ni, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar 01267 226832 neu anfonwch unrhyw gwestiynau sydd gennych ar e-bost ipersonnel@mawwfire.gov.uk​​​