Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Trosglwyddiadau Amser Cyflawn Allanol

Nodwch, yn anffodus, nad yw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn recriwtio Trosglwyddiadau Amser Cyflawn allanol ar hyn o bryd. Os hoffech gael eich cadw ar restr er mwyn i chi gael eich ystyried os bydd y Gwasanaeth am recriwtio ymgeiswyr allanol, llenwch y Ffurflen Gais Trosglwyddo Allanol, a’i dychwelyd ynghyd â CV ac unrhyw dystysgrifau sydd gennych sy’n cadarnhau’r cymwysterau yr ydych wedi eu cyflawni yn ystod eich Gwasanaeth. Dylid dychwelyd dogfennau a gwblhawyd at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (e.gudgeon@mawwfire.gov.uk​).

Nodwch, yn unol â Gweithdrefn Rheoli Cofnodion y Gwasanaeth, y bydd y dogfennau a ddychwelwch yn cael eu cadw gan y Gwasanaeth hwn am 24 mis, yn dilyn hynny, os na fydd swydd wag yn dod ar gael, byddwn yn cael gwared arnynt mewn modd diogel.​