Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​​Diogelwch Tymhorol

Nid dim ond yn eich cartref neu yn eich gweithle mae angen i chi gymryd gofal i atal tân.

Pob blwyddyn, cawn ein galw i nifer o danau yn yr awyr agored, a achoswyd gan goelcerthi allan o reolaeth a thanau gwersyll, barbiciws a sigaréts a waredwyd yn ddiofal.

Er fod tanau yn yr awyr agored yn brigo yn ystod misoedd yr haf, yn enwedig pan fo’r tywydd yn boeth ac yn sych, maent yn medru amlygu unrhyw adeg o’r flwyddyn ac mae angen cymryd gofal trwy gydol y flwyddyn.


I gael gwybodaeth a chyngor pellach, cliciwch yma i wylio ein Fideo Diogelwch yr Haf, gyda Dewi Pws yn serennu.​​

​​​