Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Cyngor ar Ddiogelwch yn y Dŵr​

​Gall awr hapus droi'n hunllef mewn eiliadau. Mae ffigurau'n dangos bod alcohol yn llif gwaed tua chwarter yr holl oedolion sy'n boddi. Os ydych wedi cael diod, cadwch draw o'r dŵr. 

​Byddwch yn Ddiogel

  • ​Peidiwch â cherdded adref yn agos i ddŵr, gallech gwympo i mewn
  • Gofalwch am eich ffrindiau, gwnewch yn siŵr eu bod yn cyrraedd adref yn ddiogel
  • Peidiwch â mynd i'r dŵr os ydych wedi bod yn yfed
  • Mae alcohol yn cael effaith ddifrifol ar eich gallu i gael eich hun allan o drafferth

Effeithiau alcohol

  • ​Mae alcohol yn lleihau swildod, ac yn arwain at grebwyll diffygiol, sy'n golygu eich bod yn fwy tebygol o gymryd risgiau a mynd i drafferthion
  • Mae alcohol yn cyfyngu ar allu'r cyhyrau, sy'n gwneud symudiadau syml yn fwy anodd o lawer
  • Mae alcohol yn arafu eich ymatebion, sy'n ei gwneud yn fwy anodd i chi gael eich hun allan o drafferth
  • Mae alcohol yn gwanhau'r synhwyrau, yn enwedig y golwg, y clyw a chyffwrdd, sy'n gwneud nofio'n anodd iawn

RNLI – Ymgyrch Parchwch y Dŵr 

RLSS – Ymgyrch Peidiwch ag Yfed a Boddi