Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Profi Larymau Mwg

Mae larymau mwg yn ddyfeisiau sensitif sy’n achub bywydau, ac maent yn rhoi rhybudd cynnar os oes tân. Felly, mae’n hollbwysig eu bod yn cael eu profi’n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio’n iawn. Gall gosod dyfais yn y man anghywir a pheidio â’i chynnal a’i chadw effeithio arni.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn argymell y dylid profi a chynnal a chadw larymau mwg yn y ffordd ganlynol.
  • Unwaith bob wythnos trwy bwyso ar y botwm profi nes bod y larwm yn seinio.
  • Unwaith y mis, defnyddio hwfer i lanhau o amgylch y larwm a’i sychu gan ddefnyddio lliain llaith i gael gwared ag unrhyw lwch.

Datrys problemau  

Mae’r larymau a ddarperir gan GTACGC yn cynnwys batri 10 mlynedd, ac, ar ddiwedd ei oes, bydd y larwm yn seinio unwaith bob munud am o leiaf fis.

O ran unrhyw arwyddion eraill o nam, dylech gyfeirio at gyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd a ddaeth gyda’r larwm. 

Os oes nam ar larwm sydd wedi’i gysylltu â’r prif gyflenwad trydan, yna cysylltwch â thrydanwr neu eich landlord os ydych yn rhentu eich eiddo.

Cysylltu â GTACGC

Os oes gennych unrhyw broblemau â’ch larwm/larymau mwg neu os oes angen cyngor cyffredinol arnoch ar Ddiogelwch yn y Cartref, gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol.
  • Ffôn – 0800 169 1234
  • E-bost – hfsc@mawwfire.gov.uk
  • Neges destun​ – 07756847123