Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref

Mae diffoddwyr tân a staff diogelwch rhag tân yn y gymuned o’r Gwasanaeth yn medru ymweld â chartrefi i roi cyngor ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref, a gallant gyflenwi a gosod larymau mwg yn rhad ac am ddim. Yr archwiliadau yma yw conglfaen y rôl ragweithiol mae’r Gwasanaeth yn ei mabwysiadu erbyn hyn, yn ei ymdrech i leihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau o ganlyniad i danau damweiniol.

Os teimlwch yr hoffech chi fwy o gyngor, neu os yw eich asesiadau wedi tynnu sylw at rai peryglon tân penodol yn eich cartref, yna ffoniwch ni ar 0800 169 1234, i drafod y posibilrwydd o gael personél y Gwasanaeth Tân ac Achub i ddod ar ymweliad diogelwch yn y cartref. Fel arall, cwblhewch ein ffurflen ‘Cais am Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref​’ ar lein, os gwelwch yn dda.

Cliciwch i wylio ein Fideo Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref, gyda Sara Elgan yn serennu.

​​​

 
​​

Arabeg

​​​


Bengaleg
Bwlgareg
Tsieinëeg
Saesneg
Ffrangeg
Hwngareg
Latfieg
Pwyleg
Pwnjabeg
Somalieg
Sbaeneg
Tamileg
Wrdw​