Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​​Diogelwch Myfyrwyr

​Mae partïon, ysmygu ac yfed alcohol yn rhan o fywyd myfyriwr – ond gallant olygu bod fwy o risg y bydd tân yn amlygu.

Byddwch yn ofalus iawn os ydych yn ysmygu wedi i chi yfed alcohol, a byddwch yn ofalus os oes chwant tships arnoch yng nghanol y nos – mae traean o’r holl anafiadau sy’n berthynol i ffrïo saim dwfn yn digwydd rhwng 10yh a 4yb!

​​​Gosodwch larwm mwg

Sicrhewch fod larymau mwg wedi eu gosod ar bob lefel yn eich tŷ - mae tai rhent yn llai tebygol o gynnwys larymau mwg, a heb larwm mwg rydych chi ddwywaith mor debygol o farw mewn tân.  Os ydych yn fyfyriwr yng Nghymru, medrwch wneud cais am ymweliad diogelwch rhag tân yn y cartref gan eich gwasanaeth tân ac achub lleol, sy’n medru darparu a gosod larwm mwg am ddim - ffoniwch 0800 169 1234.​​​​​

Get Microsoft SilverlightFideo Cyngor ar Ddiogelwch i Fyfyrwyr