Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​Diogelwch Blancedi Trydan

  • Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr bob amser wrth ddefnyddio eich blanced. Bydd hyn yn eich helpu i’w defnyddio a’i storio’n ddiogel, a bydd yn ymestyn oes eich blanced. Storiwch eich blanced yn wastad, nid wedi ei rholio, a pheidiwch â storio gwrthrychau eraill ar ei phen.

  • ​Dylid newid blancedi trydan bob 10 mlynedd a’u profi pob 2 flynedd. Holwch eich swyddfa Age Concern lleol, i weld a oes unrhyw un yn profi blancedi yn eich ardal.

  • Archwiliwch eich blanced am farciau llosg, difrod dŵr, llwydni neu wifrau noeth. Os welwch chi unrhyw un o’r rhain ar eich blanced yna peidiwch â’i defnyddio, newidiwch hi.

  • Peidiwch byth â defnyddio potel dŵr poeth nac yfed hylifau yn y gwely pan fod eich blanced drydan ynghlwm. Os fyddwch yn sarnu eich diod neu fod y botel dŵr poeth yn gollwng, fe fyddwch yn cymysgu dŵr a thrydan.

Arwyddion Perygl – am beth ddylech chi chwilio

  • Plygiau neu socedi sy’n teimlo’n boeth

  • Plygiau neu socedi gyda marciau llosg

  • Ffiwsiau sy’n chwythu heb reswm

  • Goleuadau’n fflachio

  • Peidiwch â chymryd siawns gyda thrydan.  Os oes gennych bryderon, siaradwch â thrydanwr cymwys

Cyfrifiannell Gorlwytho Socket

Rhan fwyaf o bobl lidiau estyn yn eu cartrefi, gan ddefnyddio addaswyr bar 4-ffordd i gynyddu nifer y peiriannau y gallant gau'r i mewn i soced wal.

Fodd bynnag, er bod lle i dopio mewn pedwar offer, nid yw hyn yn golygu ei fod bob amser yn ddiogel i wneud hynny. Offer trydanol gwahanol yn defnyddio meintiau gwahanol o bŵer. Er mwyn osgoi'r risg o dân gorboethi ac, o bosibl, ni ddylech fyth blygio i mewn i estyniad offer arweiniol neu soced sydd gyda'i gilydd yn defnyddio mwy na 13 amp neu 3000 watt o ynni.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell i blygio mewn rhai offer cartref nodweddiadol i weld yr effaith ar y llwyth, ac i gael awgrymiadau defnyddiol ar sut i osgoi gorlwytho eich socedi.