Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Ysgeintwyr Domestig

​Bydd pob adeilad domestig a adeiladwyd o’r newydd yng Nghymru yn cynnwys ysgeintwyr, yn dilyn llwyddiant y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol a basiwyd gan Lywodraeth Cymru (LlC).

Enillodd Mesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) gefnogaeth unfrydol yr aelodau cynulliad, gan olygu mai Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i fod â deddfwriaeth sy’n ei gwneud hi’n orfodol i osod ysgeintwyr ym mhob cartref a adeiledir o’r newydd.

Mae arbenigwyr yn y diwydiant wedi croesawu’r symudiad, gyda Phrif Swyddog Gweithredol Cymdeithas y Diwydiant Tân, Graham Ellicott, yn dweud:  "Bydd unrhyw fesurau newydd gan y llywodraeth a fydd yn gostwng y nifer o farwolaethau mewn tanau a cholledion o ran eiddo” yn cael eu croesawu.

​​​​​​