Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Dod i nabod y Tîm Ieuenctid Arbenigol​

Mae ein Tîm Ieuenctid ymroddedig yn rhedeg amrywiaeth o weithgareddau i alluogi pobl ifanc i integreiddio i mewn i'r Gwasanaeth Tân ac Achub, a hynny trwy raglenni tebyg i Troseddau a Chanlyniadau, Diffoddwr Tân am D​diwrnod, Phoenix, ynghyd â gwaith targededig ychwanegol, er enghraifft yr Hillympics yng Nghanolfan Ddiogel Hillside yng Nghastell-nedd.

Mae’r Tîm o Weithwyr Ieuenctid yn hyrwyddo pynciau diogelwch cymunedol, er enghraifft 

Diogelwch yn y Cartref, Tanau Bwriadol, Diogelwch ar y Ffyrdd, Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Diogelwch Dŵr. Yn tanategu hyn i gyd y mae negeseuon sy'n ymwneud â hunanddisgyblaeth, ymwybyddiaeth gymdeithasol ac ymdeimlad o gymuned, a hynny i gynulleidfa o bobl ifanc nad ydynt, yn gyffredinol, yn hawdd ymgysylltu â nhw.

Cliciwch ar y delweddau isod i ddarllen proffil pob Gweithiwr Ieuenctid.​

Neil Evans
 
 
Graham Jenkins