Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cadetiaid Tân

Ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhedeg y rhaglen Cadetiaid Tân Cenedlaethol mewn nifer o orsafoedd tân ledled ardal y Gwasanaeth ar gyfer rhai 13-18 oed (DS. Mae'n rhaid i'r bobl ifanc fod rhwng 12 ac 16 oed pan fyddant yn cael eu recriwtio.) 

Mae'r Cadetiaid Tân Cenedlaethol yn sefydliad ieuenctid addysgol. Ei brif nod yw galluogi pobl ifanc i ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad cadarnhaol mewn amgylchedd hwyliog a diogel, gan ddatblygu sgiliau bywyd ar yr un pryd. Ei nod hefyd yw ysbrydoli pobl ifanc i wneud dewisiadau cadarnhaol ynghylch eu dyfodol.

Bydd Cadetiaid Tân yn cael cyfle i wneud y canlynol:
 • ​Ennill BTEC Lefel 2 mewn gwasanaethau tân ac achub yn y gymuned 
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol
 • Cefnogi digwyddiadau yn y gymuned leol.
Mae cynlluniau Cadetiaid yn cwrdd unwaith yr wythnos yn eu gorsaf dân leol. Dyma'r amserau a'r diwrnodau ar gyfer pob gorsaf:
 • ​Aber-craf – dydd Llun 6-8 pm
 • Rhydaman – dydd Iau 6-8 pm
 • Cymer – dydd Iau 6-8 pm
 • Llanelli – dydd Iau 6-8 pm
 • Treforys – dydd Iau 5.30-7.30 pm
 • Y Drenewydd – Dydd Llun 6.30-8.30 pm 
 • Doc Penfro – dydd Llun 5.30-7.30 pm
 • Pontarddulais – dydd Llun 6-8 pm
 • Port Talbot – dydd Mawrth 6-8 pm
 • Blaendulais – dydd Mawrth 6.30-8.30 pm
 • Y Trallwng – dydd Llun 6-7.30 pm

Sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gadét Tân, yna Gwnewch Gais Yma am ffurflen gais.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost i mail@mawwfire.gov.uk neu ffoniwch 0370 6060699 Est 5558.