Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Adnoddau addysgol 


Dyma ddolenni at wybodaeth, gwefannau ac adnoddau a all helpu'ch plant i ddysgu am ddiogelwch tân:

http://www.switchedonkids.org.uk/electrical-safety-in-your-home 

 

https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/guidance/safety-around-the-home/overloading-sockets/ 

 

https://www.twinkl.co.uk/resources/adnoddau-cymraeg-welsh-resources 

 

https://www.childfun.com/themes/misc/safety/ 

 

https://www.hantsfire.gov.uk/kidzone-and-schools/play-games/ 

 

https://www.safety4kids.com.au/ 

 

www.rnli.org.uk 

www.rlss.org.uk 

https://www.bing.com/videos/search?q=fire+safety+for+children&view=detail&mid=D77D47D9DB4D6455D721D77D47D9DB4D6455D721&FORM=VIRE

 

Gêm Sparkton

Dyma dref ar-lein lle gall plant chwarae gemau a dysgu am ddiogelwch. Yn y dref cewch ddysgu am bob math o bynciau megis diogelwch ar y ffordd, cadw'n ddiogel yn y dŵr ac wrth gwrs, diogelwch tân. 

 Mae llyfrau gwaith ac adnoddau sy'n addas i blant o bob oed gan gynnwys plant ysgol uwchradd a chynradd ar gael yma - https://hwb.gov.wales  

Am gyngor diogelwch trydanol addas ar gyfer plant CA2 ewch i -  www.switchedonkids.org.uk  

Llyfrau Gwaith


 Gwefannau gydag adnoddau addysgol cyffredinol:

https://www.consortiumeducation.com/home-learning-activities

https://bbc.co.uk/bitesize 

https://bbc.co.uk/cbeebies/games - Straeon a gemau i blant CA1 ac iau.

Microsoft 365 education:

Cofiwch fod 'Microsoft 365 education' ar gael i'w lawr lwytho am ddim ar hyd ar 15 dyfais

https://hwb.gov.wales/microsoft​​
Cliciwch yma ilawrlwytho delwedd y gellir ei argraffu


Cliciwch yma i lawrlwytho delwedd y gellir ei argraffu