Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Addysg Diogelwch Rhag Tân

Nod y rhaglen addysg diogelwch rhag tân yw tynnu sylw at, a chreu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cadw’n ddiogel rhag tân.  

Ein hamcanion yw:

  • Creu ymwybyddiaeth o beryglon tân yn ac o gwmpas y cartref. ​

  • Darparu gwybodaeth am ddiogelwch rhag tân a fydd yn galluogi plant a phobl ifanc i atal, darganfod a dianc rhag tân. 

  • Awdurdodi pobl ifanc i wrthsefyll pwysau gan gyfoedion mewn perthynas â throseddau tân, megis llosgi bwriadol a ffug alwadau.  

Sut fydd y neges yn cael ei chyfleu?

Bydd Swyddog Addysg Gymunedol​ yn cysylltu â’ch ysgol leol ac yn trefnu ymweliadau ar gyfer pob Cyfnod Allweddol. 

Pwy yw eich Swyddog ​Addysg Gymunedol ?

  • Caerfyrddin – Elinor Goldsmith

  • Ceredigion – Karen Roberts

  • Sir Benfro – Lee Simmons

  • Gogledd Powys – Kelly Jones

  • De Powys – Laura Saunders

  • Bae Abertawe – Sharon Clegg, Jordan Crealock, Lianne Partridge

I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â:
Bethan Gill

Ymgynghorydd Addysg
Pencadlys Diogelwch yn y Gymuned
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Heol Llwyn Pisgwydd
Caerfyrddin
SA31 1SP

Ffôn: 0370 60 60 699​
e-bost: b.gill@mawwfire.gov.uk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​