Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Adrodd am Broblem

​Os ydych yn profi problemau yn eich ardal, neu os ydych yn ymwybodol o unrhyw broblemau yn ardal y Gwasanaeth, yna rhowch wybod i ni trwy gwblhau’r ffurflen ar-lein isod.​​​

Mae pob maes a farciwyd gyda * yn angenrheidiol​.

Enw *
Cyfeiriad 1 *
Cyfeiriad 2
Dre / Dinas *
County *
Cod Post *
Ebost *
Ffon *
Lleoliad Perygl (Byddwch mor fanwl gywir ag y bo modd) *
Disgrifiad o'r Perygl