Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwybodaeth am Berfformiad Diogelu Rhag Tân 

Gweithgareddau

Gweithgareddau yw faint a math y gwaith diogelu rhag tân a gyflawnir.  

 

Roedd y cysylltiadau yma ar ffurf:

  • Archwiliad manwl ffurfiol

  • Archwiliad symlach a chyflymach

  • Darparu cyngor

  • Addysgu busnesau

Rydym yn defnyddio ymagwedd dargedig wrth gynnal ein gweithgareddau diogelu rhag tân ac rydym yn sicrhau bod unrhyw gysylltiadau gydag adeiladau yn berthnasol ac yn cyfateb â’r risg y credwn y mae’r adeilad yn ei gyflwyno i’r gymuned.  

Mae yna ofyn cyfreithiol i wasanaethau tân i ymateb i sefydliadau penodol pan eu bod angen ein barn arbenigol ni ar faterion yn ymwneud â diogelwch rhag tân.  Yn gyffredinol, mae hyn ar ffurf ceisiadau Rheoliadau Adeiladu ar gyfer adeiladau newydd neu altradau i adeiladau sy’n bodoli.  Ymgynghorir â ni yn ogystal mewn perthynas â cheisiadau trwyddedu ac yn achos ceisiadau cynllunio o bryd i’w gilydd.