Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Gwybodaeth am Berfformiad Diogelu Rhag Tân 

Canlyniadau

Canlyniadau yw canlyniadau gweithgareddau ac allbynnau. 

Er gwaethaf ymdrechion gorau ein Swyddogion Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau i weithio gyda’r adeiladau y credwn eu bod yn peri’r risg fwyaf i’r gymuned, a gorfodi’r gyfraith pan fo angen, yn anffodus mae tanau mewn adeiladau annomestig yn dal i amlygu, ac mae anafiadau’n medru digwydd.

Rhwng 2009 a 2013 mae ein gwaith diogelu rhag tân wedi cyflawni gostyngiad mewn tanau annomestig, ac mae anafiadau ar lefel isel iawn, ond yn anffodus bu farw pump o bobl.

Byddwn yn parhau i weithio’n galed i gynnal y canlyniadau ardderchog yma a byddwn yn ymdrechu i ddiogelu cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru rhag y risg o farwolaeth ac anafiadau a achosir gan dân. 

Dengys y siartiau isod ganlyniadau ein gweithgareddau a’n hallbynnau.