Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ar y Ffordd

Mae ymateb i wrthdrawiadau ar y ffordd yn rhan bwysig o’n gwaith, ac yn aml caiff ein diffoddwyr tân eu galw i helpu i ryddhau modurwyr sy’n sownd neu i wneud cerbydau’n ddiogel yn dilyn digwyddiad.

Rydym ni eisiau lleihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau ar ein ffyrdd, ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n partner wasanaethau brys ac asiantaethau eraill, i addysgu pobl am ddiogelwch ar y ffordd. De Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub, Gogledd Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub.

Yma fe welwch lawer o wybodaeth am yr hyn rydym ni’n ei wneud i helpu pobl i ddysgu mwy am gadw’n ddiogel ar ein ffyrdd.  ​​

Ein Strategaeth Diogelwch ar y Ffordd

Fel gwasanaeth tân, mae gennym gyfrifoldeb statudol i achub pobl sy’n gysylltiedig â gwrthdrawiadau ar y ffordd, yn...

Beiciau Tân
Beiciau Tân

Mae dros 22% o’r holl farwolaethau sy’n digwydd ar Ffyrdd Cymru yn ymwneud â Beicwyr Modur. Er mwyn lleihau’r nifer o farwolae...

Beiciau Modur
Beiciau Modur

Yma yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae diogelwch ar y ffordd yn amcan o’r pwys mwyaf. Trwy amryw o gynlluniau, mae beicwyr modur yn rhan o ddiogelwch ar y ffor...

Modurwyr

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth Gorllewin Cymru yn cydweithio gyda nifer o sefydliadau a thrwy amryw o gynlluniau, i ddiogelu defnyddwyr y ffordd, yn cynnwys gyrwyr ceir, beicwyr modur a...