Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Cyngor ar Ddiogelwch y Gaeaf​​

Mae’n bwysig bob amser bod cerbydau yn y cyflwr gorau a bod ganddynt deiars diogel. 

Dylai modurwyr wirio hyn yn gyson a sicrhau bod y daith y maent ar fin cychwyn arni yn ddiogel. 

Dylai gyrwyr yrru yn unol â’r amodau bob amser a gostwng eu cyflymder fel y gallant stopio’n ddiogel.

Mae gyrru yn amodau’r gaeaf neu mewn unrhyw dywydd garw yn gofyn mwy oddi wrth y gyrrwr a’i gerbyd.

Mae sawl asiantaeth yn darparu gwybodaeth gywir am y tywydd a thraffig ac maent yn cynnig cyngor arall ar ddiogelwch ffyrdd.

​​