Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Beiciau Tân

Mae dros 22% o’r holl farwolaethau sy’n digwydd ar Ffyrdd Cymru yn ymwneud â Beicwyr Modur. Er mwyn lleihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau ymhlith beicwyr modur a’u teithwyr, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi prynu dau feic modur o fanyleb yr Heddlu, ac mae wedi ffurfio tîm Beicio Diogel.

​Er mwyn gwella diogelwch ar ffyrdd Cymru gyda'n partneriaid, byddwn yn:

  • Darparu rhwystrau gweladwy ar y ffordd a fydd yn annog pobl i beidio goryrru a gyrru’n beryglus​.

  • Defnyddio mannau ymgynnull amlwg a gweithio’n agos gyda’r beicwyr modur.

  • Mynychu sioeau beics a rasys beics.

  • Hyrwyddo cyrsiau gyrru beic modur uwch​.