Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​Pwyllgorau

Yma medrwch ddarganfod mwy am bwyllgorau Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru a beth yw eu gwaith.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Calendr Cyfarfodydd

Isod ceir calendr o gyfarfodydd y Pwyllgorau. I gael dadansoddiad o gyfarfodydd pob Pwyllgor unigol, ymwelwch â thudalen y Pwyllgor a defny...

Awdurdod Tân
Awdurdod Tân

Mae Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys 25 o gynghorwyr o Awdurdodau Cyfansoddol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Dinas a Sir Abertawe, Castell-nedd Port Talb...

Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad
Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (PAChP) yn gyfrifol am arddangos ymrwymiad yr Awdurdod at leoli adnoddau cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeit...

Pwyllgor Rheoli Adnoddau
Pwyllgor Rheoli Adnoddau

Mae’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau’n gyfrifol am reoli adnoddau’r Awdurdod Tân yn effeithiol, yn enwedig rheoli a datblygu materion ariannol, dynol ac eiddo’r Awdurdod, ynghyd â’...

Pwyllgor Safonau
Pwyllgor Safonau

Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.

Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol

Pwyllgor Cydnabyddiaeth y Prif Swyddog Tân yn gyfrifol am werthuso perfformiad y Prif Swyddog Tân yng ngoleuni'r targedau y cytunwyd ar...

Bwrdd Pensiwn Lleol
Bwrdd Pensiwn Lleol

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r D...