Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Pwyllgor Ymchwilio, Disgyblu ac Anghydfodau​

​Mae’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu yn gyfrifol am ystyried a phenderfynu ynghylch yr holl faterion y cyfeirir atynt ym Mholisïau Disgyblu P&OD 03 100 a P&OD 03 10 yr Awdurdod, ynghyd ag unrhyw faterion yn ymwneud â Phensiynau a materion priodol eraill.  Mae gan y Pwyllgor bwerau dirprwyedig llawn i gymryd unrhyw gamau disgyblu neu gamau perthynol priodol ac angenrheidiol.​

 

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, a gynhelir yn Ystafell Tywi, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar
ddydd Llun 5 Hydref 2015 am 14:00
 
1.  Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.  Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 
3.  Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.  I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol
5.  I dderbyn a chymeradwyo adroddiad ar Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân:  Deddf Pensiynau 1995, Adran 50 Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol: Cam 2
6.  I dderbyn a nodi adroddiad ar Canlyniad yr Apêl i'r Ombwdsmon Pensiynau
7.     Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

 

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, a gynhelir yn Ystafell Math, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun 23 Chwefror 2015 am 14:00

 
1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb
 
2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 
 
3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
 
4. I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol
 
5. I dderbyn adroddiad mewn perthynas â chais ail gam yn unol â’r Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol
 
6. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

 

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, a gynhelir yn Ystafell Math, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar
ddydd Iau y 27ain o Tachwedd 2014 am 10:00
 
1.  Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.  Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 
3.  Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.     I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol

5.    I dderbyn adroddiad mewn perthynas â chais ail gam yn unol â’r Gweithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol
6.     Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972
Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, a gynhelir yn Ystafell Tywi, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Llun y 15fed o Ebrill 2013 am 13:30​.
 
Agenda
 
 
 1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb
 2.  
 3. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a / neu Niweidiol 
 4.  
 5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
 6.  
 7. I gytuno, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae’n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad paragraff 12 o Ran 12(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol
 8.  
 9. I dderbyn adroddiad mewn perthynas â mater disgyblu
 10.  
 11. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972