Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Calendr Cyfarfodydd

Isod ceir calendr o gyfarfodydd y Pwyllgorau.

I gael dadansoddiad o gyfarfodydd pob Pwyllgor unigol, ymwelwch â thudalen y Pwyllgor a defnyddiwch y ddewislen ar ochr chwith y dudalen.

Pwyllgor Dyddiad y Cyfarfod
Awdurdod Tân (10:00 Swït Caer)

16 Medi 2019
16 Rhagfyr 2019
03 Chwefror 2020
​30 Mawrth 2020 - wedi'i ganslo
08 Mehefin 2020 (CCB)


Pwyllgor Rheoli Adnoddau​ (10:00 Swït Caer)

08 Gorffennaf 2019
25 Tachwedd 2019
​27 Ionawr 2020
27 Ebrill 2020
Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (10:00 Swït Caer)

29 Gorffennaf 2019
4 Tachwedd 2019
20 Ionawr 2020
18 Mai 2020
Pwyllgor Safonau​​​ (Tywi)

01 Gorffennaf 2019 (10:30)
16 Rhagfyr 2019 (14:00)
​Pwyllgor  Cydnabyddiaeth Ariannol​​ y Prif Swyddogion (13:00 Tywi) 25 Tachwedd 2019
27 Ebrill 2020

Cyd Fforwm Ymgynghorol (Swït Caer)

7 Hydref 2019 (11:00)

​03 Chwefror 2020 (13:00)
​​​
Fforwm Gwasanaethau Democrataidd (10:00 Swït Caer )

​07 Hydref 2019
09 Mawrth 2020 
Grŵp Gweithgor Craffu (Swït Caer)

29 Gorffennaf 2019 (wedi'i ganslo)
20 Ionawr 2020 (12:00) 
​18 Mai 2020 (i'w gadarnhau)
Bwrdd Pensiwn Lleol (14:00 Swït Caer)

​08 Gorfennaf 2019
18 Tachwedd 2019
09 Mawrth 2020

Cynllinio Cyllideb Corfforaethol (Swït Caer)
17 Mehefin 2019 (10:00)
29 Gorffennaf 2019 (13:00)​
​​​​​​​​​​