Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bwrdd Pensiwn Lleol​

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r Ddeddf a Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân, deddfwriaeth arall sy’n ymwneud â llywodraethu a gweinyddu’r Cynlluniau ac unrhyw ofyniad a nodwyd gan y Rheolydd Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cynnwys:

Cynrychiolwyr yr Aelodau;
Mr Robert Jones (ers 11.03.19)
Mr Richard Hanney (ers 11.03.19)​ 
Mr Deiniol Lloyd (ers 25.06.19)
Mr Euros Edwards (ers 11.09.19)

Cynrychiolwyr y Cyflogwr;
Y Cynghorydd Claire Mills 
Y Cynghorydd ​Des Thomas
Mr Craig Flannery (ers 30.04.19)
Mr Stephen Rowlands (ers 11.03.19)
Richard Hanney (ers 11.03.19)​​

Cadeirydd Annibynnol;​
Mr Gerard Moore 

​​​​​​​​