Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Beth yw'r Awdurdod?

Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yw’r corff etholedig sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau tân ac achub yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r Awdurdod yn cynnwys 25 o aelodau etholedig, sy’n cynrychioli’r chwe Awdurdod Lleol yn ardal Canolbarth a Gorllewin Cymru.​​​​​

Aelodau Etholedig
Aelodau Etholedig

Yma gallwch gael gwybodaeth am aelodau presennol yr Awdurdod Tân. Cliciwch ar Sir i gael rhestr o Aelodau ynghyd â’u manylion cyswllt a pha bwyllgor maent...

Clerc yr Awdurdod Tân

Rôl y Clerc yw sicrhau bod yr Awdurdod Tân yn gwneud penderfyniadau cyfreithlon a theg.

Trysorydd yr Awdurdod Tân

Rôl y Trysorydd yw sicrhau bod yr Awdurdod Tân yn gwneud penderfyniadau cyfreithlon a chall yn ariann...

Gwasanaethau Democrataidd

Rôl y Swyddog Gwasanaethau Democrataidd yw sicrhau bod cymorth effeithiol yn cael ei ddarparu’n feunyddiol ar gyfer proses gwneud penderfyniadau’r Awdurdod. Mae hyn yn cynnwys paratoi agendâu ar...

Taliadau’r Aelodau
Taliadau’r Aelodau

Mae’r lwfansiau a delir i bob Aelod o Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi eu hamlinellu isod, yn unol ag Adran 19 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfans...

Configuration error. Please check the webpart settings.
Gwneud Cwyn

Os oes gennych gwyn am ymddygiad Aelod etholedig o Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yna ysgrifenn...