Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Trysorydd yr Awdurdod Tân​

Rôl y Trysorydd yw sicrhau bod yr Awdurdod Tân yn gwneud penderfyniadau cyfreithlon a chall yn ariannol.

Mr Chris Moore
Trysorydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Pencadlys y Gwasanaeth Tân,
Heol Llwyn Pisgwydd,
Caerfyrddin,
SA31 3SP

Ffôn: 0370 6060699

Ebost: ​CMoore@carmarthenshire.gov.uk


​​