Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Gwasanaethau Democrataidd​

​Rôl y Swyddog Gwasanaethau Democrataidd yw sicrhau bod cymorth effeithiol yn cael ei ddarparu’n feunyddiol ar gyfer proses gwneud penderfyniadau’r Awdurdod. Mae hyn yn cynnwys paratoi agendâu ar gyfer cyfarfodydd, paratoi cofnodion a darparu cyngor gweithredol a gweinyddol.

 

J Owens
Swyddog Gwasanaethau Democrataidd,
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Pencadlys y Gwasanaeth Tân,
Heol Llwyn Pisgwydd,
Caerfyrddin,
SA31 1SP
 
Ffôn: 01267 226863

Ebostmail@tancgc.gov.uk​