Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cyfansoddiad yr Awdurdod Tân

​Pwrpas cyfansoddiad Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yw amlinellu, mewn iaith glir, sut mae’r Awdurdod yn gweithio, sut mae’n gwneud penderfyniadau a sut mae’n rhaid i’w Aelodau a Swyddogion y Gwasanaeth Tân i ymddwyn.​

Cyfansoddiad yr Awdurdod Tâ​n

Mae’n anochel bod y Cyfansoddiad, oherwydd ei natur, yn ddogfen swmpus. O ganlyniad, fe’i lluniwyd mewn adrannau, ac mae pob adran yn ymdrin â phwnc neu fater penodol.


Y Cod Ymddygiad Enghreifftiol​​